Živnosti volné

Živnost volná obsahuje živnosti, které opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. 

Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, obsahuje příloha č. 4 k živnostenského zákona (živnosti volné jsou uvedeny níže cca 81).  Každou z živností si můžete rozkliknout a podívat se na obsah činnosti.

K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1). Všeobecnými podmínkami jsou: 

a) dosažení věku 18 let, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost.

Vyhledávání živností

Živnosti volné

Záznamy: 1 - 81 ze 81