Co je Jednotný registrační formulář?

Jednotný registrační formulář (JRF) sjednocuje, resp. nahrazuje předchozí typy formulářů, které byly nutné pro podání žádosti o ohlášení, založení, pozastavení, zrušení či změně živnosti. Živnostníci byli nuceni navštěvovat několik úřadů (Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, finanční úřad, úřad práce). Existencí JRF tato povinnost odpadá, jelikož podnikatel všechny důležité změny, týkající se jeho podnikání oznámí těmto institucím jednou, hromadně a bezplatně.

Jednotný registrační formulář je k dispozici pro fyzické a právnické osoby.

Vyplněním JRF jsou možné následující registrace resp. přihlášky do evidencí:

 

Pomocí jednotného registračního formuláře (JRF) jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:

Ve vztahu k živnostenskému úřadu

 • Ohlášení živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o přerušení provozování živnosti
 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byloprovozování živnosti přerušeno

Ve vztahu k finančnímu úřadu

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Příloha k přihlášce k registraci — Odštěpné závody a provozovny
 • Příloha k přihlášce k registraci — Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR
 • Oznámení o změně registračních údajů
 • Žádost o zrušení registrace

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ)

 • Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Ve vztahu k úřadu práce

 • Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

 • Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti