Druhy živností

Živnosti jsou rozděleny do 2 základních skupin - koncesované a ohlašovací. Skupina živností ohlašovacích je obsáhlejší a dělí se tak na 3 druhy (řemeslné, vázané a volné). Živnosti volné, jsou u podnikatelů nejrozšířenějším druhem živností a není k jejich provozování nutná odborná způsobilost, tak jako u ostatních, které podléhají regulaci státu.

Živnosti koncesované 

Koncesované živnosti smějí být provozovány na základě koncese. Je tedy nutné povolení k provozování vyjmenovaných činností (například provozování taxislužby, prodej zbraní a střeliva, pyrotechnika a podobně). Stát tímto reguluje počet těchto (koncesovaných) živností. Všechny koncesované živnosti zde.

 

Živnosti ohlašovací 

Všechny živnosti, které spadají do skupiny takzvaně ohlašovacích jsou k provozování podmíněny odbornou způsobilostí (vyjma živností volných) a nepodléhají udělení povolení, resp. regulaci ze strany státu, jako koncesované, které se týkají například prodeje zbraní a střeliva či provozování taxislužby. Ohlašovací živnosti dělíme na na 3 druhy:

 

Živnosti volné 

Živnosti volné nejsou omezeny odborností.

Živnosti vázané

Živnosti vázané jsou omezeny odborností.

Živnosti řemeslné

Živnosti řemeslné jsou omezeny odborností.

Živnosti koncesované

Živnosti koncesované jsou omezny odborností.