Pozastavení (přerušení) živnosti

Pozastavit, přerušit živnost je možné na libovolnou dobu (měsíce, roky). Obvykle se živnosti přerušují po skončení vykonávání sezonních prací, jednorázové zakázky, atp. Učiníme tak návštěvou živnostenského úřadu a tam oznámíme pozastavení živnosti. Zároveň je nutné nezapomenout na ostatní instituce, které jsou spojeny s naším podnikáním. Jedná se o Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu či finanční úřad. Povinností je oznámit tuto skutečnost do 8 dnů. 

Pozastavení (přerušení) živnosti může oznámit i formou Jednotného registračního formuláře. Tímto si ulehčíme práci s oznamováním této skutečnosti dalším institucím a orgánům, atp.

Změnový list

Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl pro tento účel vypracován dvoustránkový změnový list, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům. Oznámení o změně registračních údajů pro finanční úřad lze podat na tiskopise Ministerstva financí.

Změnový list neslouží jako registrace živnosti a není tedy určen jako začátek podníkání, ale pouze pro změny již registrované činnosti.

Změnový list najdete zde:

zmenovy-list_žvnosti.eu.pdf (104840)