Živnostenský zákon

Hlavní obsah živnostenského zákona zůstává již od roku 1991, kdy jej schválil zákonodorný zbor Národního shromáždění (Československa). V průběhu let se však zákon upravuje dle aktuálních potřeb.

Od 1. prosince 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Změna se dotýká vázaných živností souvisejících s úpravou živnosti Speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Změna živnostenského zákona reaguje na novou terminologii v přímo použitelných předpisech Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, která byla promítnuta v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví i do výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, a úprava v živnostenském zákoně se tak dává do souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně veřejného zdraví.

Celé znění živnostenského zákona - zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Přílohy živnostenského zákona

Jednotlivé přílohy upravují druhy živností (ohlašovací (volné, vázané, řemeslné) a koncesované). Pod těmito přílohami se dozvíte konrkétní požadavky pro splnění získání živností.