Co je živnost?

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Živnostenským zákon, resp. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Rozdíl mezi podnikáním obecně a živnostenským podnikáním je v tom, že živnostenské podnikání spadá pod Živnostenský zákon.

Zákon se vztahuje na osoby fyzické i právnické. Živnosti nejsou jen provozování "drobného podnikání" fyzickou osobou. Jeden podnikatel může provozovat i více živností, je však zároveň nutné, aby měl pro každou z nich živnostenské oprávnění.

 

Aby se jednalo o živnost, musí být zároveň naplněny tyto znaky:

  • musí se jednat o činnost soustavnou
  • tato činnost musí být provozována samostatně
  • činnost musí být vykonávána podnikatelem pod vlastním jménem
  • podnikatel vykonává danou činnost na vlastní zodpovědnost
  • cílem této činnosti je dosažení zisku (reálně zisku být dosaženo nemusí)
  • podnikatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem

Druhy živností

Jaké jsou druhy živností v ČR?