Živnosti koncesované

Koncesované živnosti lze provozovat na základě udělené státního povolení (koncese). Pro získání koncese je nutné prokázat odbornou způsobilost a v některých případech splnit případné další podmínky. Návody na podání žádosti o koncesi jsou členěny podle typu podnikatelské osoby (fyzická, právnická) a jejího bydliště (ČR, EU a mimo EU). Jedná se o, možno říci, nejsložitější formu získání živnostenského oprávnění. Na rozdíl od živností ohlašovacích (volnéřemeslnévázané) je nutné získat souhlas státního orgánu o podnikání v následujících oborech:

Vyhledávání živností