Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Pod tuto koncesovanou živnost patří trhací práce, kterými se rozumí odborná činnost, při níž se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin zahrnující soubor pracovních operací, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel). 

Ohňostrojné práce, kterými se rozumí odborná činnost, při níž se využívá energie chemické výbuchové přeměny pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty k vyvolání světelných, popřípadě zvukových efektů.

Požadovaná odborná způsobilost

  • pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.; pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. b)nebo doklad podle § 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb.
  • pro nákup a prodej výbušnin: oprávnění nebo průkaz pyrotechnika nebo střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem nebo oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem;
  • pro provádění trhacích prací: oprávnění nebo průkaz střelmistra vydané obvodním báňským úřadem, nebo oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem*)
 

Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje

  • spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*)
 

Orgán státní veřejné správy, jenž se vyjadřuje k žádosti o koncesi

  • Český báňský úřad
 
*) pro výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování zpracování, nákup a prodej výbušnin Český báňský úřad