Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Živnostenské oprávní umožňuje provozování střelnice pro výuku a nácvik střelby a provádění ostrých střeleb ze střelných zbraní. Výuka teorie střelby včetně vyučování souvisejících právních předpisů, bezpečnostního a zdravotnického minima, vedení nácviku a provádění střelby ze zbraní a svěření zbraně za dohledu.

Požadovaná odborná způsobilost

  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na vojenství, policii nebo tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na vojenství, policii nebo tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na vojenství nebo policii a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo
  • průkaz rozhodčího nebo trenéra střeleb a 3 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic
 

Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje

  • spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*)
 
 
Související legislativa: *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.