Provádění balzamace a konzervace

Živnost obsahuje činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků zamezující rozvoji posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem. 

Napuštění antiseptickými látkami, aby se zabránilo rozkladu (balzamace). 

Dále pak činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků zpomalující rozvoj posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem (konzervace), které nespočívají v pouhém chlazení lidských pozůstatků v chladicích zařízeních.

Požadovaná odborná způsobilost

  • § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 

Orgán státní veřejné správy, jenž se vyjadřuje k žádosti o koncesi

  • krajské hygienické stanice
 
Související legislativa: § 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.