Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

Obsahem činnosti této živnosti je výroba lihu destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených roztoků pocházejících z celulózy, výroba lihu synteticky a úprava lihu takto získaného jeho zušlechťováním nebo denaturací.

Požadovaná odborná způsobilost

  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona
 

Orgán státní veřejné správy, jenž se vyjadřuje k žádosti o koncesi

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 
Související legislativa: zákon č. 61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů