Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Obsahem živnosti je výzkum, vývoj, výroba a zpracování výbušnin a výbušnin. Zneškodňování a ničení výbušnin. Nákup a prodej výbušnin.

Požadovaná odborná způsobilost

  • pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin: vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie; pro ničení a zneškodňování výbušnin: oprávnění nebo průkaz pyrotechnika vydané obvodním báňským úřadem a věk nejméně 21 let;
  • pro nákup a prodej výbušnin: oprávnění nebo průkaz pyrotechnika nebo střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem nebo oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem;
  • pro provádění trhacích prací: oprávnění nebo průkaz střelmistra vydané obvodním báňským úřadem, nebo oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem*)
 

Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje

  • spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*)
 

Orgán státní veřejné správy, jenž se vyjadřuje k žádosti o koncesi

  • Český báňský úřad
 
*) pro výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování zpracování, nákup a prodej výbušnin Český báňský úřad