Provádění pyrotechnického průzkumu

Obsahem živnosti je cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin pomocí detekční techniky a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo výbušnin. 

Dále pak Identifikace nalezené munice nebo výbušnin.

Požadovaná odborná způsobilost

  • oprávnění nebo průkaz pyrotechnika bez rozlišení druhu pyrotechnického oprávnění a věk nejméně 21 let

Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje

  • spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*)
 
*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.