Provozování pohřební služby

Živnost zasahuje do poskytování služeb spojených se sjednáváním smlouvy o pohřbení, přepravou lidských pozůstatků, jejich uložením do rakve, úpravou, přechodným uložením v prostorách k tomu určených a pohřebním obřadem (pietním aktem) a další činnosti spojené s pohřbením, s výjimkou provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací a zpopelňování lidských pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků, úpravy popela a jeho ukládání do uren. 

Dále pak činnost obsahuje převozy lidských pozůstatků pro potřebu zdravotnického zařízení, policejních orgánů nebo jiných orgánů činných v trestním řízení.

Požadovaná odborná způsobilost

  • § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 

Orgán státní veřejné správy, jenž se vyjadřuje k žádosti o koncesi

  • krajské hygienické stanice
 
Související legislativa: § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 67/2006 Sb.