Vnitrozemská vodní doprava

Živnostenské koncesované oprávnění zahrnuje souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí, případně zvířat, jakož i přemísťování plavidel samých po vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s výjimkou plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných plovoucích těles podle jiného právního předpisu.

Požadovaná odborná způsobilost

  • § 33a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.
 

Orgán státní veřejné správy, jenž se vyjadřuje k žádosti o koncesi

  • Ministerstvo dopravy
 
Související legislativa: zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů