Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

Do této živnosti řadíme přezkoumání funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin podle technologických požadavků stanovených jiným právním předpisem a vydání dokladu o funkční způsobilosti zařízení.

Požadovaná odborná způsobilost

  • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na rostlinolékařství, ochranu rostlin, pěstitelství, zahradnictví, chmelařství, vinohradnictví, lesnictví, zemědělskou nebo lesnickou techniku, nebo obecné zemědělství a 3 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků, nebo
  • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 4 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků

Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje

  • schválení provozovny

Orgán státní veřejné správy, jenž se vyjadřuje k žádosti o koncesi

  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 
Související legislativa § 65 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.