Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

Potrubní doprava ropy, dalších produktů, případně jiných zásilek. 

Doprava osob kočárem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, doprava nákladů potahem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, přeprava břemen nosiči včetně přepravy nábytku a bytových doplňků při stěhování, doprava zásilek poslem a další související činnosti. 

Doprava osob lyžařskými vleky. 

Doprava nestandardními dopravními prostředky.

Co není obsahem živnosti?

Obsahem živnosti nejsou činnosti spočívající v rozvodu plynu a tepelné energie, provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb, ani činnosti spočívající v provádění oprav, revizí, prohlídek a zkoušek lyžařských vleků.