Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Vyhotovování lesních hospodářských plánů a jejich změn. 

Přepracovávání lesních hospodářských plánů na základě stanovisek orgánů veřejné správy. 

Vyhotovování lesních hospodářských osnov a jejich změn. Další související činnosti.