Některé činnosti v oblasti informačních technologií

Živnostenské oprávnění je k poskytování užití (prodej a pronájem) a implementace software. Rozmnožování počítačových programů. Poradenství v oblasti hardware a software. 

Poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí. 

Zpracování dat pomocí programu, zejména kompletní zpracování dat, služby pro vstup údajů, řízení a vedení činnosti zařízení na zpracování dat, případně jiným způsobem. 

Činnosti související s provozem databank (sestavení databáze, sběr dat, uložení dat, příprava počítačového záznamu pro požadované informace, výběr dat z databáze, umožnění dostupnosti dat pro uživatele, třídění dat podle požadavků a podobně). 

Správa počítačových sítí, odvirování software a další činnosti vztažené k počítači. Webhosting a další související činnosti.

Co není obsahem živnosti?

Obsahem činnosti není prodej a opravy hardware.