Vyhledávání

Výroba strojů a zařízení

ů pro průmyslové mletí zrna, lisů a drtičů na výrobu vína a ovocných šťáv a džusů, strojního zařízení pro pekárenský průmysl, neelektrických pekárenských pecí, hnětačů, porcovačů těsta, strojů a zařízení pro zpraco
https://www.živnosti.eu/products/vyroba-stroju-a-zarizeni/

velikost: 27,7 kB

Některé činnosti v oblasti elektrických a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

vláken pro přenos kódovaných dat pro telekomunikace, video a podobně.  Výroba galvanických článků a baterií. Výroba antén.  Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na střídav
https://www.živnosti.eu/products/nektere-cinnosti-v-oblasti-elektrickych-a-elektronickych-zarizeni-pracujicich-na-malem-napeti/

velikost: 24,5 kB

Opravy a údržba

Živnosti Opravy a údržba Mezi činnosti této živnosti (Opravy a údržba) patří opravy a údržba potřeb pro domácnost, zejména broušení nožů, nůžek a dalších nástrojů pro použití v domácnosti. Opravy mechanických šicích st
https://www.živnosti.eu/products/opravy-a-udrzba/

velikost: 24,1 kB

Živnosti řemeslné

nosti odlišná. Vyhledávání živností Živnosti řemeslné Barvení a chemická úprava textilií Vodoinstalatérství, topenářství Výroba a opravy hudebních nástrojů Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Montá
https://www.xn--ivnosti-cxb.eu/zivnosti-remeslne/

velikost: 39,3 kB

Živnosti volné

ělecko-řemeslné zpracování kovů Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna Velkoobchod a maloobchod Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
https://www.xn--ivnosti-cxb.eu/zivnosti-volne/

velikost: 56,9 kB

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Živnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení S touto živností je možné provádět montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických technických zařízení určených pro výrobu, přeměnu, přenos, rozv
https://www.živnosti.eu/products/montaz-opravy-revize-a-zkousky-elektrickych-zarizeni/

velikost: 27 kB

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Živnosti Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Živnostenská činnost obsahuje opravy jiných než silničních vozidel (například vozíků pro invalidy s ručním nebo elektrickým pohonem), drážních vozidel, vozů
https://www.živnosti.eu/products/opravy-ostatnich-dopravnich-prostredku-a-pracovnich-stroju/

velikost: 26,9 kB

Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

Živnosti Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení Obsahem živnosti je především výroba kompletovaných nebo nekompletovaných optických prvků (zejména čoček, optických zrca
https://www.živnosti.eu/products/vyroba-mericich-zkusebnich-navigacnich-optickych-a-fotografickych-pristroju-a-zarizeni/

velikost: 23,6 kB

Záznamy: 1 - 10 ze 149
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>