EET pro živnostníky v kostce - Povinnost EET je zrušena

Koho se týká?

Splňuje náležitosti plateb či rozhodného příjmu

Zjednodušeně lze říci, že osobou povinnou evidovat tržby je podnikatel, který přijímá platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem.

Formální náležitosti splňuje, pokud je platba uskutečněna:

 • v hotovosti,
 • platební kartou,
 • šekem,
 • směnkou,
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů (Podrobněji ke specifikům plateb kaucí a záloh).
 

Koho se netýká a jak se vyhnout EET

V těchto případech nemáte povinnost k EET

V případě, kdy se jedná o platby převodem z bankovního účtu (tzv. z účtu na účet) nebo v případě inkasa či složením hotovosti na účet v bance, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami.

Dále pak v případech, kdy rozhodný příjem z činnosti, která je podnikáním:

 • není předmětem daně z příjmů,
 • je ojedinělý (např. neočekávaně a jednorázově je podnikatelem přijata platba v hotovosti, ačkoliv podnikatel jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet),
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.

 

P.S:

Vystavuje-li podnikatel fakturu, není pro účely evidence tržeb rozhodné, jaká forma platby je na ní uvedena, ale jakým způsobem je částka uvedená na faktuře fakticky uhrazena. Zaplatí- li zákazník příslušnou částku v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, musí podnikatel platbu zaevidovat, a to i tehdy, je-li jako způsob úhrady uvedeno bezhotovostně.

Jaké tržby jsou vyloučeny?

Evidovanou tržbou nejsou tržby:

 • státu,
 • územního samosprávného celku,
 • příspěvkové organizace,
 • České národní banky,
 • držitele poštovní licence.              
 • Vyloučení je odůvodněno zvláštním veřejnoprávním statusem těchto poplatníků.
 • Evidovanou tržbou nejsou také tržby
 • banky, včetně zahraniční banky,
 • spořitelního a úvěrního družstva,
 • pojišťovny a zajišťovny,
 • investiční společnosti a investičního fondu,
 • obchodníka s cennými papíry,
 • centrálního depozitáře,
 • penzijní společnosti,
 • penzijního fondu,
 • z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
 • z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.
 • uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
 • z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
 • ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
 • ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením
 • z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
 • na palubě letadel,
 • z osobní železniční přepravy,
 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
 • pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
 • z provozování veřejných toalet.

Co je pro evidenci potřeba

Musím mít registrační pokladnu? Jak potřebuji zařízení?

Ne, pokladnu mít nemusíte. Můžete mít jakékoliv zařízení, které umožní evidenci tržeb. Systém tedy musí umožnit odesílat data na Finanční správu online = software umožňuje EET.

Příkladem

Může se jednat o zařízení typu "poklady", ale také např. aplikace v mobilním telefonu či tabletu (např. aplikace KasaFIK od malé české společnosti KASA FIK s.r.o.), která poskytuje software a zajišťuje komunikaci a odesílání dat. K tomu budete v některých případech potřebovat i tiskárnu (případně stačí účtenka emailem - záleží na typu podnikání), která komunikuje se softwarem, resp. zařízením. Po "naklikání" účtenky a odeslání na Finanční správu, vyjede účtenka z tiskárny. Záleží tedy, jaké řešení se využije.

 EET aplikace Kasa FIK 

Jaká je cena? Kolik mě to bude stát?

Ceny se pohybují v několika úrovních:

 1. omezený software formou aplikace, který je zdarma (ale s vlastním řazízením - naistalovaný třeba do vašeho tabletu či telefonu)
 2. jednorázové zakoupení zařízení se softwarem (od 0 Kč - po slevě z daně 5000 Kč), nebo 
 3. jednorázové zakoupení + pravidelné platby za aktualizovaný software se zálohováním, vzádelným přístupem a podobně (okolo 300 Kč/měsíc).

Nabídka pokladních systémů EET

Doporučujeme využít některé ze zařízení společnosti Dotykačka, která má profesionální zázemí a velmi dobrou nabídku pokladen připravených na EET. Kompletní nabídku jednotlivých řešení a najdete v recenzi pokladen EET (Dotykačka) zde.

 

1. Mobilní pokladna

Mobilní pokladní řešení pro drobné živnostníky, připravené pro EET. 

Pro koho je vhodná: stánkaři, obchodní zástupci, kadeřnictvní, drobný prodej…

Obsahuje:

 1. tablet s predinstalovaným pokladním systémem Dotykačka,
 2. přenosnou tiskárnu (možné nosit s sebou přidělanou okolo pasu)

 

 

2. Univerzální pokladna

Pokladní řešení především pro kamenné provozovny, připravené pro EET. 

Pro koho je vhodná: obchody, restaurace, prodejny, bary, gastro provozovny, kavárny, hotely, penziony, ubytovny, večerky, služby, řemesla ...

Obsahuje:

 1. dotyková obrazovka s predinstalovaným pokladním systémem Dotykačka,
 2. stacionární tiskárnu účtenek.

 

 

3. Kompletní pokladna

Komplexní pokladní řešení pro kamenné provozovny, připravené pro EET. 

Pro koho je vhodná: obchody, restaurace, prodejny, bary, gastro provozovny, kavárny, hotely, penziony, ubytovny, večerky, služby, řemesla ...

Obsahuje:

 1. dotyková obrazovka s predinstalovaným pokladním systémem Dotykačka,
 2. stacionární tiskárnu účtenek,
 3. laserovou čtečku kódů,
 4. kovovou pokladní zásuvku na peníze.