Rozdělení živností

Živnosti jsou rozděleny do 2 základních skupin. Skupina živností ohlašovacích se dále pak dělí na 3 druhy, přičemž živnosti volné, jsou nejrozšířenější a není k jejich provozování nutná odborná způsobilost, jako u ostatních, které podléhají regulaci státu.
 
  1. Živnosti koncesované
  2. Živnosti ohlašovací (živnosti jsou obsaženy v níže uvedených skupinách)