Zpracování návrhu katalogizačních dat

Soubor činností spočívajících ve zpracovávání charakteristických údajů o výrobku, výrobci a dodavateli podle jednotného systému katalogizace ve smyslu jiného právního předpisu.

Požadovaná odborná způsobilost

  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na zpracování návrhu katalogizačních dat, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v příslušném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru
 
zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.