Výroba a opravy sériově zhotovovaných

Sériová výroba protéz, ortéz a měkkých bandáží po stránce druhové, konstrukční a materiálové. Úpravy a  opravy sériově vyráběných protéz, ortéz a měkkých bandáží. Živnost je určena pro výrobky

  • protéz,
  • trupových ortéz,
  • končetinových ortéz,
  • měkkých bandáží.
 

Požadovaná odborná způsobilost

  • odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik-protetik podle zvláštního právního předpisu*), nebo
  • odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko-protetický technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona
 
*) zákon č. 96/2004 Sb, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů