Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Technicko-organizační činnosti, kterými jsou zajišťovány povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob stanovené podle jiného předpisu, například zpracování některé dokumentace požární ochrany, provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně, stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, kontrola dodržování předpisů o požární ochraně.

Za technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany se nepovažuje zajišťování organizačního a operačního řízení jednotek požární ochrany

Požadovaná odborná způsobilost

  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na požární ochranu, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo
  • osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 2 roky praxe v oboru
Související legislativa: § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.