Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Činnosti povolené k této  živnosti jsou revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení (tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích, dopravních, pro ochranu před účinky atmosférické  a statické elektřiny, pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů), která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo lyžařských vleků.

Požadovaná odborná způsobilost

  • osvědčení vydané drážním správním úřadem
 
Související legislativa je především § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb.