Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Živnost je zaměřena na poskytování rad v otázkách vedení účetnictví a daňové evidence v rámci právních předpisů, zejména v otázkách používání účetních metod, vyhotovování účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, sestavování účetní uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví. 

Dále pak obsahová činnosti živnosti povoluje provádění účetních operací podle jiného právního předpisu. Vedení daňové evidence.

Požadovaná odborná způsobilost

  • vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
  • střední vzdělám s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru